En epoke er (snart) over

Ankalia Freso Sjalala bæresjal

Sjalala.no har gitt meg så mye glede, kunnskap og utfordringer. Jeg har felt noen tårer og det har vært mye jobb. Men mest av alt har det vært en kjempespennende og moro jobb. Jeg er så takknemlig for disse årene.

Men nå er det dessverre over. Jeg hadde tro på at jeg skulle klare å drive Sjalala.no videre ved siden av studier, annen jobb og familie, men jeg har overvurdert mine evner – eller kanskje jeg har undervurdert betydningen av den såkalte tidsklemma. De fleste småbarnsforeldre har sikkert stått overfor store livsvalg – det handler om prioriteringer.

Uansett, det ligger ikke noe dramatisk bak avviklingen. Jeg må rett og slett prioritere annerledes.

Jeg vil benytte anledningen til å takke alle som har hjulpet meg på veien. Det er mange som har hjulpet til at Sjalala.no ble en virkelighet. Jeg vil takke alle kundene våre og alle tilbakemeldinger jeg har fått.

Tusen takk for meg!