– Bæresjal gjorde hjernen større

Illustrasjon av bæresjal og en hjerne

Det mener i hvert fall arkeologen og antropologen Timothy Taylor. Han har skrevet boken The Artificial Ape, der han argumenterer for at teknologi har spilt en stor rolle i utviklingen av menneskearten.

I et intervju med den anerkjente britiske avisen The Guardian viser han spesielt til én viktig utvikling: De første bæresjalene. Taylor mener at et slags bæresjal ble brukt av våre forfedre for over to millioner år siden. De lignet nok ikke på vevde bæresjal fra Ankalia eller Girasol, slik vi har i dag, men var laget av et stykke skinn.

Taylor mener at bruken av de første bæresjalene førte til at spedbarns hjerner fortsatt kunne utvikle seg og vokse etter at de var født, på en helt annen måte enn tidligere. Det var ikke lenger et stort problem at babyene var hjelpeløse, for de kunne fraktes rundt i sjal, lignende slik kenguruer frakter sine barn.

“Uten dem ville mødrene brukt mer biologisk energi på å bære barna i armene enn de ville ha brukt til å gi dem melk”, sier Taylor til The Guardian

Han mener dermed at evolusjonen av menneskearten kunne ha blitt helt annerledes dersom ikke våre forfedre hadde funnet en lur måte å bære barna sine på.

Uavhengig av om Taylors teori holder vann eller ikke, barnet ditt får nok ikke større hjerne av at du bærer i sjal. Men det finnes mange andre gode grunner til å gjøre det.